Јавни конкурс Су В-35 211-2013

Из секције “Интерни акти” можете преузети текст огласа о јавном конкурсу за радно место: систем администратора, уписничара у извршној и уписничара у кривичној писарници. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у “Службеном гласнику” Републике Србије. Оглас је објављен дана 15.11.2013. у “Сл. гласнику” бр. 99.