ЈНМВ радова на реконструкцији електроенергетских инсталација

Дана 03.07.2017. расписана је јавна набавка мале вредности радова на реконструкцији електроенергетских инсталација зграде Судске јединице у Кучеву.

У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.4/2017, као и са портала Управе за јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 12.07.2017. године, до 08:30h. Отварање понуда је истога дана у 09:00h.