Кућни ред Основног суда у Пожаревцу

У оквиру секције “Интерни акти”, можете преузети “Кућни ред Основног суда у Пожаревцу”, донет дана 4.8.2010. године, као и ажурирану верзију “Информатора о раду суда за 2010. годину”, која садржи измене судећих дана парничних и извршних судија.