Kućni red Osnovnog suda u Požarevcu

U okviru sekcije “Interni akti”, možete preuzeti “Kućni red Osnovnog suda u Požarevcu”, donet dana 4.8.2010. godine, kao i ažuriranu verziju “Informatora o radu suda za 2010. godinu”, koja sadrži izmene sudećih dana parničnih i izvršnih sudija.