Насловна

  Добродошли на интернет презентацију Основног суда у Пожаревцу {модуле [45]} “Ићи судији значи ићи правди.” (Аристотел, Никомахова етика, 3. век п.н.е.) Тим вечним речима исказана је сврха права и неопходност суда и судија, као и положај судија у тој неопходности. Страницама које су пред Вама, покушали смо да овај универзални морални и правнички принцип, добије свој материјални и практични облик. Покушали смо да Вам приближимо и олакшамо приступ суду, и скратимо пут до правде. Наше ће задовољство бити, ако смо на овај начин допринели да се за макар једно рочиште или један главни претрес скрате суђења, и да макар још једно лице изађе насмејано из суда, задовољно због брзо и лако обављеног посла. {модуле [49]} Централа: Локал: Канцеларија: Председник суда: судија Добрица Живковић 012/544-086 186 210 Заменик председника суда: судија Даринка Јорговановић 012/544-090 012/544-091 213 213 Заменик председника суда у судској јединици у Кучеву : судија Драган Пауновић 012/852-538 Радно време суда: од 07:30 до 15:30 часова од 08:00 до 14:00 часова Пријем писмена: Разгледање и преписивање судских списа у писарницама: Пријем странака код председника суда или секретара: средом од 09:00 до 12:00 часова Адреса суда: Основни суд у Пожаревцу, Трг Стевана Максимовића бр.1 12 000 Пожаревац Жиро рачун: 840-1620-21 ПИБ: 106399650 МБ: 17773267 Тел. централа у седишту суда у Пожаревцу: 012/544-090, 012/544-091 Председник, судска управа: 012/544-086 Фаx: 012/514-086 Писарница за претходни поступак: 012/544-095 Кривична писарница: 012/542-345 Парнична писарница: 012/543-225 Извршна писарница: 012/542-346 Сарадници за “КВ”: 012/543-226 Рачуноводство: 012/544-096 Тел. централа у судској јединици у Кучеву: 012/852-538 Тел. централа у пријемној канцеларији у Жабарима: 012/250-257