Нови директни бројеви телефона

Уведени су нови директни бројеви телефона у судским писарницама и “кв” одељењу, које сада можете добити без позивања централе. Бројеви су следећи: истражна писарница: 012/544-095 кривична писарница: 012/542-345 парнична писарница: 012/543-225 извршна писарница: 012/542-346 сарадници за “КВ”: 012/543-226