Обавештење у вези оверавања од 1.3.2017. године

На основу члана 1. став 2. Закона о измени Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, Основни суд у Пожаревцу од 1.3.2017. године више није надлежан за оверавање потписа, рукописа и преписа у свом седишту у Пожаревцу, ул. Трг Стевана Максимовића бр.1. За оверу потписа, рукописа и преписа, за подручје седишта Основног суда у Пожаревцу (Град Пожаревац), од 1.3.2017. године, искључиво су надлежни јавни бележници. На основу члана 1. став 3. поменутог Закона, наставиће се овера потписа, рукописа и преписа у Судској јединици у Кучеву и Пријемној канцеларији у Жабарима, обзиром да у овим Општинама нису именовани јавни бележници.