Оглас за именовање судија поротника од 7.11.2014.

Оглас за именовање судија поротника у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији објављен је дана 7.11.2014. године у “Сл. гласнику РС” бр.122/2014. Број судија поротника који се именује у Вишем суду у Пожаревцу је 14, а у Основном суду у Пожаревцу 41. Судије поротници се именују на мандатни период 5 година. Текст огласа можете преузети са сајта Високог савета судства одавде. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у Службеном гласнику и исти истиче дана 24.11.2014.