Oglas za imenovanje sudija porotnika od 7.11.2014.

Oglas za imenovanje sudija porotnika u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji objavljen je dana 7.11.2014. godine u “Sl. glasniku RS” br.122/2014. Broj sudija porotnika koji se imenuje u Višem sudu u Požarevcu je 14, a u Osnovnom sudu u Požarevcu 41. Sudije porotnici se imenuju na mandatni period 5 godina. Tekst oglasa možete preuzeti sa sajta Visokog saveta sudstva odavde. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku i isti ističe dana 24.11.2014.