Огласи о постављању привременог заступника

Поступајући сходно члану 83. Закона о парничном поступку, којим је прописано да се огласи о постављању привременог заступника објављују и на интернет презентацији суда, у оквиру секције “Огласи ЗПП”, огласи о постављању привременог заступника ће се редовно постављати на сајт суда.