Огласи о продаји путем јавног надметања

Према члану 96. став 6. Закона о извршењу и обезбеђењу, огласи о продаји путем јавног надметања морају се објавити и на интернет презентацији суда. Поступајући по наведеној одредби, у оквиру интернет презентације Основног суда у Пожаревцу, отворена је нова секција “ОГЛАСИ” у којој можете погледати закључке овога суда којима се одређује продаја путем јавног надметања и информисати се о предмету, датуму и месту одржавања јавних надметања.