Подаци о приходима, расходима, јавним набавкама

Информатор о раду Основног суда је ажуриран са подацима о приходима, расходима и јавним набавкама Основног суда у Пожаревцу, и доступан је за преузимање у оквиру секције “Интерни акти”.