Podaci o prihodima, rashodima, javnim nabavkama

Informator o radu Osnovnog suda je ažuriran sa podacima o prihodima, rashodima i javnim nabavkama Osnovnog suda u Požarevcu, i dostupan je za preuzimanje u okviru sekcije “Interni akti”.