Програм решавања старих предмета за 2014. год.

Програм решавања старих предмета Основног суда у Пожаревцу за 2014. годину можете преузети из секције “Интерни акти”.