Саопштење за јавност

Саопштење за јавност Општинског суда у Пожаревцу, поводом генералне обуставе рада адвоката у периоду од 9.11.2009. до 11.11.2009. године, можете преузети из секције “Интерни акти” или прочитати кликнувши на “Опширније”. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНСКИ СУД ПОЖАРЕВАЦ 8. Су. 372/09 11.11.2009. године П о ж а р е в а ц   САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ   Уредбом Владе Републике Србије о одређивању делатности код чијег обављања постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, адвокати су обавезани да пружене адвокатске послове евидентирају путем фискалних каса. Адвокатска комора Србије у вези са донетом уредбом донела је Упутство за поступање адвоката током генералне обуставе рада у периоду од 9. до 11.11.2009. године. То упутство обухвата да адвокати неће радити у својим адвокатским канцеларијама и неће примати пошту, неће улазити и боравити у судовима и органима управе, неће приступати на рочишта и претресе у грађанско-правним и кривично-правним стварима, ради заступања клијената, неће печатирати, потписивати и предавати поднеске, неће ићи у посете у притвору. Општински суд у Пожаревцу поводом наведене генералне обуставе рада адвоката није престајао са радом и поступао је при свему на основу чл. 32. ст. 1. и чл. 142. ст.2. Устава Републике Србије. Међутим, у складу са описаном ситуацијом Колегијум судија Општинског суда у Пожаревцу је зхаузео став да у грађанско-правним стварима, где су странке заступане од стране адвоката се обустава рада адвоката третира као оправдан разлог за неодржавање рочишта, па иста нису одржавана у поступцима где су странке заступане од стране адвоката. У кривично-правним стварима, наведени разлог такође је доводио до неодржавања претреса (истраге) рочишта, у правним стварима где је према Законику о кривичном поступку била неопходна обавезна одбрана. То значи да су суђења одржавана у грађанско-правним стварима, где странке нису биле заступане од стране адвоката, и у кривично-правним стварима, где није била неопходна обавезна одбрана и где странке у поступку нису биле заступане од стране адвоката. Конкретно, генерална обустава рада адвоката у наведеном периоду довела је да је у суду од 88 заказаних суђења у грађанско-правној материји одржано 10, а у кривично-правној материји од 48 суђења  12. Служба за односе са јавношћу Општинског суда у Пожаревцу стоји на располагању свим медијима заинтересованим да посете суд и добију више информација о овом догађају, а у вези са радом суда.   СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ ОПШТИНСКОГ СУДА У ПОЖАРЕВЦУ