Судије

  ГОДИШЊИ РАСПОРEД ПОСЛОВА СУДИЈА ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРEВЦУ У 2012. ГОДИНИ   РАСПОРЕД СУДИЈА И СУЂЕНјА У ИСТРАЖНОМ ОДЕЉЕНјУ У СЕДИШТУ СУДА Судија Судница Судећи дани Добрица Живковић 1 током целе неделје Драгана Јевремовић Тодоровић 2 током целе неделје Мирослав Лукић 118 током целе неделје Председник истражног оделјења је судија Драгана Јевремовић Тодоровић, а заменик је судија Мирослав Лукић.   РАСПОРЕД СУДИЈА И СУЂЕНјА У КРИВИЧНОМ ОДЕЉЕНјУ У СЕДИШТУ СУДА Судија Судница Судећи дани Мр Гордана Видојковић 5 понеделјак, уторак, петак Соња Јовановић 10 уторак, четвртак, петак Јасмина Лековић 12 уторак, петак 5 четвртак Зоран Јанковић 10 понеделјак, среда 11 петак Ненад Тадић 13 уторак, петак 5 среда Милан Неделјковић 11 понеделјак, среда, четвртак Слађана Симеоновић 12 понеделјак, среда, четвртак Станоје Рајић 13 понеделјак, среда, четвртак Председник кривичног оделјења је судија Зоран Јанковић, а заменик је судија Соња Јовановић.   РАСПОРЕД СУДИЈА И СУЂЕНјА У ПАРНИЧНОМ ОДЕЉЕНјУ У СЕДИШТУ СУДА Судија Судница Судећи дани Милица Перић 116 понеделјак, четвртак и петак Даринка Јорговановић 114 уторак, среда и петак Бошко Митровић 113 среда, четвртак и петак Светлана Стојановић 104 понеделјак, уторак и петак Драгана Ступар 106 понеделјак, среда и петак Сузана Станковић 102 понеделјак, уторак и четвртак Председник парничног оделјења је судија Милица Перић, а заменик је судија Даринка Јорговановић. РАСПОРЕД СУДИЈА И СУЂЕНјА У ИЗВРШНОМ ОДEЉEЊУ У СЕДИШТУ СУДА Судија Судница Судећи дани Слободан Бошковић 8 током целе неделје, осим понеделјка Момчило Поповић 107 понеделјак, петак Бане Марковић 109 четвртак Председник извршног оделјења је судија Бане Марковић, а заменик је судија Слободан Бошковић. ОДЕЉЕНјЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ судија Бошко Митровић председник парничног оделјења судске праксе судија Даринка Јорговановић заменик судија Драгана Јевремовић Тодоровић председник кривичног оделјења судске праксе судија Соња Јовановић заменик У цилју праћења и проучавања праксе судова и међународних судских органа, образовано је оделјење судске праксе, путем кога се судије, судијски помоћници, судијски приправници упознају са правним схватањима суда.   ГОДИШЊИ РАСПОРEД ПОСЛОВА СУДИЈА У СУДСКИМ ЈEДИНИЦАМА У 2012. ГОДИНИ СУДИЈЕ У СУДСКИМ ЈЕДИНИЦАМА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Судија Поступа по предметима Светлана Динић парничним и оставинским Милијана Љубић парничним и оставинским Споменка Цокић парничним и радним споровима Александар Рајевић извршним, ванпарничним, землјишнокњижним ЖАБАРИ Судија Поступа по предметима Живадин Обрадовић парничним, извршним, ванпарничним, оставинским, землјишнокњижним Весна Стевановић парничним, извршним, ванпарничним, оставинским, землјишнокњижним ЖАГУБИЦА Судија Поступа по предметима Ранко Милошевић парничним, извршним, ванпарничним, оставинским Весна Милосавлјевић парничним, извршним, ванпарничним, оставинским ПЕТРОВАЦ на МЛАВИ Судија Поступа по предметима Живадинка Николић парничним, ванпарничним Слађана Филиповић парничним, ванпарничним Невенка Ђорђевић парничним, ванпарничним Момчило Поповић извршним, оставинским Бане Марковић извршним КУЧЕВО Судија Поступа по предметима Оливера Пантић парничним, извршним, ванпарничним, оставинским Драган Пауновић парничним, извршним, ванпарничним, оставинским