Судијски помоћници

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРEВЦУ Канцеларија Централа Локал Гордана Мишић 108 012/544-090 012/544-091 138 Слађана Станисављевић 108 138 Љубица Димитријевић 201 187 Роберт Јовановић 7 180 Игор Радосављевић 7 180 Александар Стојадиновић 1 101 Валентина Стевић СЈ Велико Градиште 012/662-151 Милена Витић СЈ Велико Градиште Александра Андрејић СЈ Жабари 012/250-554 Љиљана Ђорић СЈ Петровац 012/333-131 Драган Јокановић СЈ Петровац Мита Митић СЈ Петровац Слободанка Трајковић СЈ Жагубица 012/643-586 Десимир Јаћимовић СЈ Кучево 012/852-538 Далибор Лончар 201 012/544-090 012/544-091 187 Марија Тошић 202 193 Ана Марковић 202 193 Весна Алексовска 202 193 Слађана Симић 203 124 Марјан Ранђеловић 203 124 Светлана Јовић 7 180 Судијски помоћник у звању судијског сарадника обавља следеће послове: помаже судији у раду проучава правна питања, судску праксу и правну теорију израђује нацрте судских одлука припрема правне ставове за публиковање узима на записник тужбе, предлоге и поднеске и изјаве странака врши надзор и друге стручне послове по упутствима судије и по налогу председника суда