Судски вештаци

  Решење о именовању судских вештака Решење је објављено у “Службеном гласнику РС”, бр. 50/2011 од 8.7.2011. године и 56/2011. 18. ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ Економско-финансијска Ђорђевић-Урошевић (Драгутин) Верица Дипломирани економиста Пожаревац, Коче Рацина 4 Ужа специјалност: Порези, актуарство, рачуноводство, зараде Решење број: 740-05-02973/2010-03 Јевтић (Селимир) Звонимир Дипломирани економиста Пожаревац, Чеде Васовића 8/18 Ужа специјалност: Пословне финансије Решење број: 740-05-04860/2010-03 Јовановић (Вукашин) Богољуб Дипломирани економиста Пожаревац, Војске Југославије 206 Ужа специјалност: Рачуноводство, књиговодство Решење број: 740-05-05165/2010-03 Јовановић (Мирко) Стана Дипломирани економиста Велико Градиште, Николе Тесле бб Ужа специјалност: Књиговодство и порези Решење број: 740-05-05194/2010-03 Јоцић (Живорад) Горица Дипломирани економиста Пожаревац, Чеде Васовића 6/36 Ужа специјалност: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање Решење број: 740-05-00570/2010-03 Јочић (Спасоје) Небојша Дипломирани економиста Пожаревац, 7. секретара СКОЈ-а 3/а Ужа специјалност: Финансије, банкарство и осигурање Решење број: 740-05-01162/2010-03 Андрејевић (Илија) Слађана Дипломирани економиста Лесковац, Војводе Мишића С2/54 Ужа специјалност: рачуноводство, финансије Решење број: 740-05-04694/2010-03 Вучић (Милан) Јован Економиста Петровац на Млави, Српских владара 158 Ужа специјалност: Трговина (процена вредности трговачке робе) Решење број: 740-05-01404/2010-03 Вучковић (Слободан) Гордана Дипломирани економиста Пожаревац, Чеде Васовића 43/52 Ужа специјалност: Утврђивање изгубљене добити, прецена вредности покретних ствари и др. Решење број: 740-05-00968/2010-03 Дамњановић (Сава) Снежана Дипломирани економиста Пожаревац, Вардарска 10/15 Ужа специјалност: Процене вредности непокретности Решење број: 740-05-03029/2010-03 Ждраљевић (Паун) Рада Дипломирани економиста Пожаревац, Петра Момчиловића 45 Ужа специјалност: Финансије и др. Решење број: 740-05-04062/2010-03 Здравковић (Борисав) Љиљана Дипломирани економиста Пожаревац, Доситејева 12/13 Ужа специјалност: Рачуноводство, ревизија, порези Решење број: 740-05-05379/2010-03 Мијајловић (Милутин) Зорица мастер Велико Градиште, Жикице Јовановића Шпанца 4 Ужа специјалност: Банкарство, пословне финансије Решење број: 740-05-03688/2010-03 Милановић (Војин) Станко Дипломирани економиста Пожаревац, Мачванска 18/2 Ужа специјалност: Финансије, рачуноводство, јавне набавке Решење број: 740-05-04524/2010-03 Митић (Синиша) Аца Дипломирани економиста Жагубица, Николе Пашића 1/3 Ужа специјалност: Обрачун камата Решење број: 740-05-02416/2010-03 Мишић (Миодраг) Драгица Дипломирани економиста Жагубица, Ново насеље “Жабар” бб Ужа специјалност: Пословне финансије Решење број: 740-05-05324/2010-03 Младеновић (Драган) Јелена мастер Пожаревац, Јосифа Панчића 8 Ужа специјалност: спољна трговина и девизно пословање Решење број: 740-05-05821/2010-03 Московлић-Мишковић (Властимир) Смиљана Дипломирани инжењер агроекономиста Петровац на Млави, 8. октобар 152 Ужа специјалност: Финансије, економија, рачуноводство Решење број: 740-05-02483/2010-03 Мотић (Блажа) Жељко Дипломирани економиста Жагубица, 23. дивизије бб Ужа специјалност: Рачуноводство, порези, камате, процена вредности имовине и капитала Решење број: 740-05-02946/2010-03 Пејић (Божидар) Војислав Дипломирани економиста Пожаревац, Тежачко сокаче 32 Ужа специјалност: Осигурање, спортски менаџмент Решење број: 740-05-03697/2010-03 Петковић (Сибинка) Жика Дипломирани економиста Пожаревац, Вардарска 5 Ужа специјалност: Финансије, банкарство и осигурање Решење број: 740-05-00878/2010-03 Петровић (Душан) Михаил Дипломирани економиста Пожаревац, Чеде Васовића 74/19 Ужа специјалност: Финансијско пословање и рачуноводство Решење број: 740-05-05590/2010-03 Поповић (Драгољуб) Мирољуб Дипломирани економиста Пожаревац, Љубовијска 48 Ужа специјалност: Пословне финансије и осигурање Решење број: 740-05-05121/2010-03 Радовановић (Миодраг) Драган Дипломирани економиста Пожаревац, Колубарска 14 Ужа специјалност: Обрачун камата и пропуштене добити Решење број: 740-05-04553/2010-03 Савић (Светомир) Лепосава Дипломирани економиста Пожаревац, Војводе Степе 11 Ужа специјалност: Порези, обрачун зарада Решење број: 740-05-05972/2010-03 Срдић (Трифун) Зоран Дипломирани економиста Кучево, Светог Саве 129/9 Ужа специјалност: порези Решење број: 740-05-00451/2010-03 Сретеновић (Милета) Мирјана Дипломирани економиста Пожаревац, Чеде Васовића 74/31 Ужа специјалност: Порези и доприноси Решење број: 740-05-05970/2010-03 Стојановић (Милан) Снежана Дипломирани економиста Петровац на Млави, Милана Танчића 10 Ужа специјалност: Финансије и банкарство Решење број: 740-05-05608/2010-03 Стојимировић (Живорад) Мирослав Дипломирани економиста Пожаревац, Лоле Рибара 2 Ужа специјалност: Утврђивање висине обавезе по уговорним односима Решење број: 740-05-03023/2010-03 Стокић (Милија) Наташа Дипломирани економиста Пожаревац, Васе Пелагића 42 Ужа специјалност: Пословне финансије Решење број: 740-05-03292/2010-03 Шербановић (Властимир) Снежана Дипломирани економиста Пожаревац, Војске Југославије 79 Ужа специјалност: Рачуноводство, зараде, буџет Решење број: 740-05-04842/2010-03   Грађевинарство   Ђорђевић (Божидар) Милорад Дипломирани инжењер грађевине Пожаревац, Чеде Васовића 10/20 Ужа специјалност: Високоградња Решење број: 740-05-04863/2010-03 Благојевић (Славољуб) Драган Инжењер геодезије Пожаревац, Драже Марковића 19 Ужа специјалност: Геодезија Решење број: 740-05-02710/2010-03 Бурсаћ (Ђуро) Милан Геодетски инжењер Пожаревац, Табачка чаршија 13/3 Ужа специјалност: Геодезија Решење број: 740-05-05515/2010-03 Вујичић (Живојин) Драган Дипломирани инжењер грађевине Пожаревац, Книнска 7/21 Ужа специјалност: Објекти високоградње и унутрашње инсталације водовода и др. Решење број: 740-05-02349/2010-03 Димитријевић (Драгослав) Роберт Дипломирани инжењер грађевине Велико Градиште, Обала Краља Петра 81 Ужа специјалност: Процена тржишне вредности непокретности и др. Решење број: 740-05-04550/2010-03 Ивановић (Драгиша) Миша Струковни инжењер геодезије Голубац, Димитрија Туцовића 3 Ужа специјалност: Катастар непокретности, процена вредности непокретности Решење број: 740-05-05994/2010-03 Маринковић (Цвијан) Љубо Инжењер геодезије Камијево, Вељка Дугошевића 12 Ужа специјалност: Геодезија Решење број: 740-05-01684/2010-03 Марковић (Лепомир) Жика Инжењер геодезије Суви До, Суви до бб Ужа специјалност: Геодезија Решење број: 740-05-05373/2010-03 Марковић (Милорад) Љубиша Геодетски техничар Голубац, Трг Палим борцима 1 Ужа специјалност: Геодезија Решење број: 740-05-03367/2010-03 Мијалковић (Иванко) Станиша Геодетски инжењер Жагубица, Маршала Тита 34 Ужа специјалност: Геодезија Решење број: 740-05-05242/2010-03 Милошевић (Стојадин) Бранислав Инжењер геодезије Вуковац, Изварица бб Ужа специјалност: Геодезија Решење број: 740-05-05325/2010-03 Митић (Бранко) Никола Геодетски инжењер Велико Градиште, Албанске споменице 63 Ужа специјалност: Геодезија Решење број: 740-05-05525/2010-03 Пауновић (Добривоје) Велизар Дипломирани инжењер грађевинарства Пожаревац, Мачванска 18/36 Ужа специјалност: Процена тржишне и грађевинске вредности Решење број: 740-05-03820/2010-03 Радисављевић (Владимир) Марјан Геодетски инжењер Пожежено, Лоле Рибара 8 Ужа специјалност: Геодезија, катастар, спорови око међа Решење број: 740-05-05954/2010-03 Радосављевић (Радослав) Зоран Дипломирани инжењер геодезије Голубац, Дунавски кеј 2/9 Ужа специјалност: Геодезија Решење број: 740-05-03171/2010-03 Ранковић (Драгољуб) Милан Магистар наука Пожаревац, Чеде Васовића 76/34 Ужа специјалност: Тржишна вредност некретнина Решење број: 740-05-04950/2010-03 Симовић (Бошко) Зоран Инжењер геодезије Велико Градиште, Вељка Влаховића 47 Ужа специјалност: Геодезија Решење број: 740-05-04701/2010-03 Стојановић (Радисав) Јулијана Дипломирани инжењер грађевине Пожаревац, Немањина 7/31 Ужа специјалност: Високоградња Решење број: 740-05-03441/2010-03 Стокић (Живко) Мирко Дипломирани инжењер грађевине Кучево, Милана Милосављевића 19 Ужа специјалност: Високоградња, процена вредности непокретности Решење број: 740-05-00447/2010-03 Стокић (Милета) Веселин Геодетски техничар Кучево, Светог Саве 72/1 Ужа специјалност: Геодезија Решење број: 740-05-01272/2010-03 Рударство и геологија Трифуновић (Драгиша) Машан Дипломирани инжењер рударства Пожаревац, Чеде Васовић 32/22 Ужа специјалност: Рударска технологија, организација техн. Решење број: 740-05-06016/2010-03 Саобраћај – Транспорт – Безбедност Јовановић (Љубиша) Слободан Дипломирани инжењер саобраћаја Пожаревац, Вука Караџића 23/51 Ужа специјалност: Саобраћајне незгоде и безбедност у саобраћају Решење број: 740-05-02677/2010-03 Јововић (Радомир) Жаклина Дипломирани инжењер саобраћаја Пожаревац, Косанчићева 35/10 Ужа специјалност: Саобраћајне незгоде и безбедност у саобраћају Решење број: 740-05-02286/2010-03 Младеновић (Радомир) Јасмина Дипломирани инжењер саобраћаја Пожаревац, Његошева 8 Ужа специјалност: Железнички саобраћај и транспорт Решење број: 740-05-02537/2010-03 Петров (Сретен) Љубиша Дипломирани инжењер саобраћаја Пожаревац, Филипа Филиповића 7 Ужа специјалност: Саобраћајна техника, висина штета на возилима Решење број: 740-05-05369/2010-03 Станковић (Душан) Драган Дипломирани инжењер саобраћаја Пожаревац, Доситејева 4/4 Ужа специјалност: Друмски и градски саобраћај и транспорт – Безбедност друмског саобраћаја Решење број: 740-05-03582/2010-03 Пољопривреда Ђулаковић (Радисав) Владан Професор струковних студија Пожаревац, Драже Марковића 20 Ужа специјалност: Процена вредности земљишта, усева Решење број: 740-05-03563/2010-03 Јанковић (Драгослав) Живорад Дипломирани инжењер пољопривреде Пожаревац, Чеде Васовића 80/1 Ужа специјалност: Ратарство, повртарство и др. Решење број: 740-05-05911/2010-03 Јовић (Светозар) Весна Дипломирани инжењер пољопривреде, воћарства и виноградсарства Пожаревац, Светосавска 23 Ужа специјалност: Воћарство, виноградарство и др. Решење број: 740-05-05155/2010-03 Давидовић (Јован) Десимир Дипломирани инжењер пољопривреде Кучево, В. Богдановића 1 Ужа специјалност: Агроекономија Решење број: 740-05-02948/2010-03 Дачић (Душан) Весна Дипломирани инжењер пољопривреде Пожаревац, Радована Драговића бб Ужа специјалност: Ратарство, повртарство и др. Решење број: 740-05-02963/2010-03 Маричић (Радосав) Драган Дипломирани инжењер пољопривреде Петровац на Млави, Вељка Дугошевића 42 Ужа специјалност: Пољопривреда Решење број: 740-05-05674/2010-03 Милојевић (Иван) Ненад Дипломирани инжењер пољопривреде Пожаревац, Козарачка 1 Ужа специјалност: Воћарство, виноградарство и др. Решење број: 740-05-05447/2010-03 Николић (Обрад) Вељко Дипломирани инжењер агрономије Пожаревац, Миодрага Марковића 9 Ужа специјалност: Ратарство Решење број: 740-05-05448/2010-03 Стојановић (Слободан) Бојан Дипломирани инжењер пољопривреде Петровац на Млави, Милана Танчића 10 Ужа специјалност: Ратарство и повртарство Решење број: 740-05-02191/2010-03 Стојићевић (Живко) Слободан Дипломирани инжењер пољопривреде Пожаревац, Радмиле Трифуновић 3 Ужа специјалност: Ратарство Решење број: 740-05-03391/2010-03 Шумарство Вукић (Ђуро) Драган Дипломирани инжењер шумарства Пожаревац, Браничевска 20 Ужа специјалност: Шумарство Решење број: 740-05-04726/2010-03 Животић (Бора) Маја Дипломирани инжењер шумарства Пожаревац, Вардарска 10/25 Ужа специјалност: Искоришћавање и гајење шума Решење број: 740-05-02954/2010-03 Петровић (Богољуб) Ненад Дипломирани инжењер шумарства Кучево, Карађорђева бб Ужа специјалност: Ловство Решење број: 740-05-01532/2010-03 Електротехника Живковић (Миланко) Слободан Дипломирани инжењер електротехнике Пожаревац, Вардарска 19/42 Ужа специјалност: Енергетика Решење број: 740-05-02970/2010-03 Машинска техника Јовановић (Радиша) Драган Дипломирани машински инжењер Кучево, Веселина Живановића 17 Ужа специјалност: Машинске конструкције и механизација Решење број: 740-05-03501/2010-03 Љубић (Славко) Стевица Дипломирани машински инжењер Пожаревац, Проте Матеје 12 Ужа специјалност: Процена штете на моторним возилима Решење број: 740-05-02536/2010-03 Благојевић (Драгомир) Звонимир Магистар техничких наука Пожаревац, Браничевски сквер 7/22 Ужа специјалност: Моторна возила Решење број: 740-05-04410/2010-03 Грујић (Радомир) Новица доктор наука Пожаревац, Пролетерска 14 Ужа специјалност: Одржавање машина и опреме и производно машинство Решење број: 740-05-00481/2010-03 Ивковић (Драгомир) Драгиша Дипломирани машински инжењер Пожаревац, Војске Југославије 35 Ужа специјалност: Моторна возила Решење број: 740-05-05257/2010-03 Катић (Томислав) Александар Магистар техничких наука Пожаревац, Бојане Првуловић 15/22 Ужа специјалност: Процена штете на моторним возилима Решење број: 740-05-00409/2010-03 Пурић (Бранко) Миле Дипломирани машински инжењер Пожаревац, Пионирски трг 13/9 Ужа специјалност: Хидроенергетика Решење број: 740-05-04946/2010-03 Сретеновић (Никодије) Драган Дипломирани машински инжењер Пожаревац, Чеде Васовића 74/31 Ужа специјалност: Машине и возила Решење број: 740-05-05811/2010-03 Архитектура Костић (Радомир) Драгослава Дипломирани инжењер архитектуре Пожаревац, Косанчићева 23 Ужа специјалност: Архитектура и урбанизам Решење број: 740-05-03092/2010-03 Тацић (Радомир) Мирослава Магистар просторног планирања Пожаревац, Косанчићева 23 Ужа специјалност: Урбанизам и грађевинска функција, дизајн и др. Решење број: 740-05-05548/2010-03 Филиповић (Љубиша) Валентина Дипломирани инжењер архитектуре Петровац на Млави, Слободана Пенезића Крцуна 3 Ужа специјалност: Пројектовање, урбанизам и др. Решење број: 740-05-04148/2010-03 Шеовић (Мирослав) Вера Дипломирани инжењер архитектуре Пожаревац, Табачка чаршија 8/8 Ужа специјалност: Пројектовање арх. грађ. објеката, извођење, урбанизам и др. Решење број: 740-05-01251/2010-03 Медицина Јањић (Сава) Драган Магистар наука Пожаревац, Младости 8 Ужа специјалност: Офталмологија Решење број: 740-05-03742/2010-03 Јовановић (Живорад) Томислав Специјалиста патологије Пожаревац, Книнска 18/14 Ужа специјалност: Патологија Решење број: 740-05-01545/2010-03 Босић (Драшко) Срећко Специјалиста опште хирургије Пожаревац, Југовићева 12 Ужа специјалност: Хирургија Решење број: 740-05-00673/2010-03 Вељковић (Миодраг) Ненад Специјалиста опште хирургије Пожаревац, Трг Р. Вујовића 8/4 Ужа специјалност: Хирургија Решење број: 740-05-04265/2010-03 Давидовић (Петар) Ненад Специјалиста опште хирургије Пожаревац, Његошева 12/20 Ужа специјалност: Општа хирургија Решење број: 740-05-04661/2010-03 Димчић (Илија) Љиљана Специјалиста оториноларингологије Пожаревац, Моше Пијаде 10/10 Ужа специјалност: Оториноларингологија Решење број: 740-05-03390/2010-03 Ивановић (Душан) Владан Специјалиста психијатрије Пожаревац, Ђурђа Бранковића 57 Ужа специјалност: Психијатрија Решење број: 740-05-05459/2010-03 Илић (Борислав) Топлица Специјалиста неуропсихијатрије Пожаревац, Пионирски трг 15/24 Ужа специјалност: Психијатрија Решење број: 740-05-05446/2010-03 Кузмановић (Бранислав) Војин Специјалиста психијатрије Пожаревац, Трг ослобођења 4 Ужа специјалност: Психијатрија Решење број: 740-05-04788/2010-03 Медурић – Јотов (Синиша) Драгана Специјалиста психијатрије Пожаревац, Мачванска 18/22 Ужа специјалност: Неуропсихијатрија Решење број: 740-05-04949/2010-03 Милановић (Тихомир) Славица Специјалиста медицине рада Пожаревац, Мачванска 18/2 Ужа специјалност: Медицина рада Решење број: 740-05-03914/2010-03 Пејовић (Рајко) Данило Специјалиста неуропсихијатрије Пожаревац, Мачванска 5 18/10 Ужа специјалност: Неуропсихијатрија Решење број: 740-05-03138/2010-03 Петровић (Милан) Слободан Специјалиста судске психијатрије Пожаревац, Тршћанска 12 Ужа специјалност: Судска психијатрија Решење број: 740-05-01540/2010-03 Поповић – Лончар (Маринко) Татјана Магистар медицинских наука Пожаревац, Војводе Добрњца 7а Ужа специјалност: Судска медицина Решење број: 740-05-01538/2010-03 Сретеновић (Миодраг) Ненад Специјалиста из пластичне и реконструктивне хирургије Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 10 Ужа специјалност: Пластична и реконструктивна хирургија Решење број: 740-05-03601/2010-03 Стоматологија Миланковић (Јосип) Силвана Специјалиста стоматологије Пожаревац, Топличина 51 Ужа специјалност: Пародонтологија и орална медицина Решење број: 740-05-01547/2010-03 Фармација Трифуновић (Жарко) Јелена Специјалиста фармацеутске технологије Пожаревац, Чеде Васовића 32/22 Ужа специјалност: Фармација Решење број: 740-05-05996/2010-03 Психологија Хајровић (Тихомир) Оливера Специјалиста психологије Костолац, Трг братства и јединства 9 Ужа специјалност: Психолошки аспекти урачунљивости Решење број: 740-05-05624/2010-03 Решење о именовању судских вештака Решење је објављено у “Службеном гласнику РС”, бр. 56/2011 од 29.7.2011. године. 18. ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ Економско-финансијска Јовић (Миодраг) Живомир Економиста за туризам Кучево, Палих бораца 50 Ужа специјалност: Рачуноводство, књиговодство Решење број: 740-05-05421/2010-03 Крајић (Милан) Драгољуб Економиста Пожаревац, Табачка чаршија 4/35 Ужа специјалност: Књиговодство Решење број: 740-05-05057/2010-03 Поповић (Никола) Златомир Дипломирани економиста Пожаревац, Шумадијска 27/8 Ужа специјалност: Банкарско пословање Решење број: 740-05-03020/2010-03 Грађевинарство Шћопуловић (Жика) Саша Инжењер грађевине Лазница, Лазница Ужа специјалност: Менаџмент, технологије и информатика у грађевинарству Решење број: 740-05-03797/2010-03 Саобраћај – Транспорт – Безбедност Павловић (Милорад) Аца Дипломирани инжењер саобраћаја Пожаревац, Вардарска 10/9 Ужа специјалност: Безбедност, процене штета, транспорт Решење број: 740-05-04681/2010-03