VANPARNIČNA

Centrala: Lokal: 012/544/090 012/544/091 130 Šef vanparnične pisarnice Siniša Perić Zamenik i evidentičar po upisnicima “O”, “R” Snežana Đorđević Vanparnična pisarnica se nalazi u prizemlju zgrade, kancelarija br. 03. U vanparničnoj pisarnici Osnovnog suda u Požarevcu stranka može da se informiše o: broju predmeta imenu sudije kojem je predmet dodeljen u rad razgledati predmet, prepisivati delove predmeta da li je zakazano ročište molbom može zatražiti prepis ili fotokopiju pojedinih pismena iz spisa predmeta (molbu odobrava sudija) može dobiti potvrdu pravosnažnosti i izvršnosti svake sudske odluke