Годишњи распоред послова за 2020. годину

Пречишћен текст Годишњег распореда послова Основног суда у Пожаревцу за 2020. годину, са интегрисаним изменама од 05.06.2020. године, можете преузети из секције “Документи – Интерни акти” или одавде.