Интерни акти основног суда у пожаревцу

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ

Акти ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ covid-19

Акти по укидању ванредног стања од 15.03.2020.г.

Акти за време ванредног стања од 15.03.2020.г.

систем Финансијског управљања и контроле основног суда у пожаревцу

остали интерни акти