Interni akti osnovnog suda u požarevcu

ODLUKE O ORGANIZOVANJU RADA ZA VREME VANREDNE SITUACIJE U POŽAREVCU

Akti ZA VREME EPIDEMIJE covid-19

Akti po ukidanju vanrednog stanja od 15.03.2020.g.

Akti za vreme vanrednog stanja od 15.03.2020.g.

sistem Finansijskog upravljanja i kontrole osnovnog suda u požarevcu

ostali interni akti