Огласи о продаји јавним надметањем, сходно члану 96. став 6. Закона о извршењу и обезбеђењу, објављују се и на интернет презентацији суда, најкасније 8 дана пре дана одржавања продаје путем јавног надметања.

Истекли огласи о продаји јавним надметањем бришу се са интернет презентације суда.

огласи постављени дана 03.11.2019. године

огласи постављени дана 21.10.2019. године

огласи постављени дана 16.09.2019. године

огласи постављени дана 26.08.2019. године

огласи постављени дана 22.08.2019. године

огласи постављени дана 20.05.2019. године

огласи постављени дана 13.03.2019. године

огласи постављени дана 28.02.2019. године

огласи постављени дана 21.01.2019. године