Оглас за именовање судија поротника

Високи савет судства у „Службеном гласнику РС”, број 70/19 од 02. октобра 2019. године, објавио је оглас за именовање судија поротника за мандатни период од 5 година. Одлуком о броју судија поротника у судовима (“Сл. гласник РС”, бр. 67/19) предвиђено је 25 судија поротника у Основном суду у Пожаревцу.

Последњи дан за подношење пријава је 21. октобар 2019. године.

Обрасце пријаве и изјаве можете преузети, и текст огласа прочитати, на следећем линку.