Правила о понашању запослених и странака у Основном суду у Пожаревцу

Обзиром да је укинуто ванредно стање Одлуком Народне скупштине РС од 06.05.2020. године, Основни суд у Пожаревцу почиње са радом дана 11.05.2020. године..

Правила о понашању запослених и странака у Основном суду у Пожаревцу, које се примењује од 11.05.2020. године, можете преузети из секције “Документи – Интерни акти” или са следећег линка.