Признање суду од Архивистичког друштва Србије

Дана 11.10.2019.г. у Чачку, Архивистичко друштво Србије доделило је Основном суду у Пожаревцу Признање за изузетан допринос и посвећеност очувању архивске грађе и документарног материјала, поштовање архивистичких прописа и сарадњу са надлежним историјским архивом. Признање је уручено архивару суда Биљани Андрејић.