Ранг листа кандидата за судијске приправнике Основног суда у Пожаревцу од 3.7.2018. год.

Ранг листу кандидата за судијске приправнике Основног суда у Пожаревцу, од 3.7.2018. године, можете преузети из секције “Интерни акти“.