Zgrada sedišta Osnovnog suda u Požarevcu sastoji se od prizemlja, 2 međusprata i 2 sprata.

U prizemlju se nalaze parnična, vanparnična i krivična pisarnica, šalteri prijema i overe, na prvom međuspratu izvršna pisarnica, sudnice u kojima se sprovodi tužilačka istraga, računovodstvo suda, na prvom spratu krivične sudnice, drugom međuspratu parnične sudnice, i na drugom spratu kabinet predsednika suda, sudijski i kabineti sudijskih pomoćnika.

Detaljniji prikaz možete videti na grafičkim mapama.

MAPE RASPOREDA PROSTORIJA SVIH SPRATOVA SEDIŠTA SUDA U POŽAREVCU