Упутство о раду судија и запослених у Основном суду у Пожаревцу за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020.г.

Упутство о раду судија и запослених у Основном суду у Пожаревцу за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020.г. које је донето дана 18.03.2020.г. је замењено Упутством од 19.03.2020.г. које можете преузети из секције “Документи – Интерни акти” или одавде.