Јавна набавка мале вредности добара – горива

Дана 20.05.2020. расписана је јавна набавка мале вредности добара – горива. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.5/2020, као и са портала Управе за јавне набавке. 

Рок за подношење понуда је до 29.05.2020. године, до 08:30 часова. Јавно отварање понуда је истог дана у 09:30 часова. 

Обавезно је ношење маски и рукавица за представнике понуђача који намеравају да присуствују отварању понуда.