Јавна набавка мале вредности добара – горива

Дана 12.06.2019. расписана је јавна набавка мале вредности добара – горива. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.2/2019, као и са портала Управе за јавне набавке. Рок за подношење понуда је до 24.06.2019. године, до 08:30 часова, а отварање понуда је истога дана у 09:00 часова.