Јавна набавка мале вредности добара – повратнице

Дана 13.09.2019. расписана је јавна набавка мале вредности добара – повратнице. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.4/2019, као и са портала Управе за јавне набавке. Рок за подношење понуда је до 24.09.2019. године, до 08:30 часова.