Јавна набавка мале вредности добара – папира за штампање

Дана 20.12.2019. расписана је јавна набавка мале вредности добара – папира за штампање. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.7/2019, као и са портала Управе за јавне набавке. Рок за подношење понуда је до 31.12.2019. године, до 08:30 часова.