Javna nabavka male vrednosti dobara – papira, omota spisa i ostalog kancelarijskog materijala

Dana 26.09.2018. godine raspisana je Javna nabavka male vrednosti dobara – papira, omota spisa i ostalog kancelarijskog materijala. Poziv za dostavljanje ponuda sa Konkursnom dokumentacijom objavljeni su na portalu Uprave za javne nabavke.

Takođe ih možete preuzeti iz sekcije “Dokumenti – Javne nabavke“.

Rok za dostavljanje ponuda je do 05.10.2018. godine do 08:30 časova, otvaranje ponuda je istoga dana u 09:00 časova.