Јавна набавка мале вредности добара – угља за огрев

Дана 20.09.2019. расписана је јавна набавка мале вредности добара – угља за огрев. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.5/2019, као и са портала Управе за јавне набавке. Рок за подношење понуда је до 01.10.2019. године, до 08:30 часова.