Јавна набавка мале вредности добара – угаљ и дрва за огрев

Дана 01.06.2020. расписана је јавна набавка мале вредности добара – угаљ и дрва за огрев. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.6/2020, као и са портала Управе за јавне набавке. 

Рок за подношење понуда је до 10.06.2020. године, до 08:30 часова. Јавно отварање понуда је истог дана у 09:00 часова. 

Обавезно је ношење маски и рукавица за представнике понуђача који намеравају да присуствују отварању понуда.