ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Дана 11.06.2019. расписана је јавна набавка мале вредности добара – електричне енергије. У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.1/2019, као и са портала Управе за јавне набавке. Рок за подношење понуда је до 20.06.2019. године, до 08:30 часова.