Сходно чл.34, 39, 62. Закона о јавним набавкама (“Сл.гл. РС”, бр. 124/2012 од 29.12.2012.), наручилац јавне набавке је дужан да позив за подношење понуда, конкурсну документацију и одлуку о додели уговора објави на својој интернет страници.

Јавне набавке из 2020. године

јавна набавка мале вредности добара - УГАЉ И ДРВА ЗА ОГРЕВ

јавна набавка мале вредности добара - горива

јавна набавка мале вредности добара - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

јавна набавка мале вредности добара - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

јавна набавка мале вредности добара - ТОНЕРИ И ОМОТИ СПИСА

јавна набавка мале вредности добара - ОМОТИ СПИСА

Архива јавних набавки