Јавни конкурс за 2 експедитора поште и 1 записничара на неодређено време

Дана 09.11.2022. године, објављен је Конкурс за попуњавање упражњених радних места у Основном суду у Пожаревцу, и то радно место: експедитор поште, 2 извршиоца, и записничара, 1 извршилац.

Можете преузети оглас конкурса, образац пријаве за експедитора поште и образац пријаве за записничара.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у периодичном издању  огласа Националне службе за запошљавање, тј. од 09.11.2022. године.