ЈНМВ добара – угаљ и дрва за огрев

Дана 15.09.2017. расписана је јавна набавка мале вредности добара – угаљ и дрва за огрев за потребе Судске јединице у Кучеву.

У секцији “Јавне набавке” могу се преузети Позив за подношење понуде и Конкурсна документација ЈНМВ.5/2017, као и са портала Управе за јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 26.09.2017. године, до 08:30h. Отварање понуда је истога дана у 09:00h.