Ажуриран Информатор о раду суда

Информатор о раду Основног суда у Пожаревцу ажуриран је уношењем спроведених јавних набавки у трећем и четвртом кварталу 2011. године. Можете га погледати у секцији “Интерни акти”.