Надлежност

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", бр. 101/2013 од 20.11.2013. године, ступио је на снагу 21.11.2013, а примењује се од 1.1.2014.) у члану 3. став…

Continue ReadingНадлежност

Јавност рада суда

ПРИСТУП ЈАВНОСТИ РАДУ СУДА Време, место и предмет суђења свакодневно се објављују на табли испред суднице у којој ће бити одржано суђење. У суду је дозвољено фотографисање и снимање, као…

Continue ReadingЈавност рада суда

Историјат

ИСТОРИЈАТ ПОЖАРEВАЧКОГ СУДА Чињеница да је пожаревачки суд основан као први нахијски суд у Србији, указује на значај који је варош Пожаревац уживала тада у привредном, политичком и социјалном миљеу…

Continue ReadingИсторијат