Судијски помоћници

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРEВЦУ Канцеларија Централа Локал Гордана Мишић 108 012/544-090 012/544-091 138 Слађана Станисављевић 108 138 Љубица Димитријевић 201 187 Роберт Јовановић 7 180 Игор Радосављевић 7…

Continue ReadingСудијски помоћници

Судијски приправници

СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИЦИ-ВОЛОНТEРИ У СEДИШТУ СУДА Анкица Хинић Канцеларија бр. 111 Централа: 012/544-090 012/544-091 Локал: 127 Данијела Кузмановић Марија Антић Марија Јевтић Марија Милетић Ивана Стојановић Маја Грубјешић Ксенија Стојадиновић СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИЦИ-ВОЛОНТEРИ…

Continue ReadingСудијски приправници

Судска управа

  СУДСКА УПРАВА Судија Функција Послови Добрица Живковић В.Ф. председника суда руководи пословима судске управе Бошко Митровић први заменик в.ф. пред.суда у случају спречености или одсутности пред.суда доноси и потписује…

Continue ReadingСудска управа

Судије

  ГОДИШЊИ РАСПОРEД ПОСЛОВА СУДИЈА ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖАРEВЦУ У 2012. ГОДИНИ   РАСПОРЕД СУДИЈА И СУЂЕНјА У ИСТРАЖНОМ ОДЕЉЕНјУ У СЕДИШТУ СУДА Судија Судница Судећи дани Добрица Живковић 1…

Continue ReadingСудије