Shodno članu 87. Sudskog poslovnika (“Sl.gl.RS” br.  110/2009  70/2011 i 19/2012) orijentaciona tabla suda može biti izrađena u elektronskom obliku.
Elektronska orijentaciona tabla Osnovnog suda u Požarevcu sadrži pregled rasporeda i brojeve svih prostorija (pisarnica, sudnica, kabineta…) u zgradi suda koja se sastoji iz dva sprata, uz prizemlje i dva međusprata.

Orijentaciona tabla

Na slikama možete pogledati raspored pisarnica, sudnica i kabineta na svakom spratu u zgradi Osnovnog suda u Požarevcu, koja se sastoji od 2 sprata, uz prizemlje i dva međusprata. {gallerѕ}mapasuda{/gallerѕ}

Continue ReadingOrijentaciona tabla