RASPORED SUDSKOG OSOBLJA ZA RAD U PISARNICAMA U SEDIŠTU SUDA

Poslovi

Upisničar

Kancelarija

Lokal

Upravitelj sudskih pisarnica
Valentina Eftimov

04

195

Šef odseka krivične pisarnice
Mirko Mandić

07

134

Šef odseka parnične pisarnice
Tanja Momiroska

01

185 135 129

Šef odseka vanparnične pisarnice
Siniša Perić

03

130

Šef odseka izvršne pisarnice
Vesna Jovanović

9

121 124

Šef zemljišne knjige
Nenad Ognjanović

02

132 18

Sudski spisi mogu se u sudu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije i uverenja od 08:00 – 14:00h

Delokrug rada sudske pisarnice određen je Sudskim poslovnikom.
Poslovi sudske pisarnice su prijem pismena i svi administrativno-tehnički poslovi po predmetima svih sudskih odeljenja.
U okviru sudske pisarnice obrazovani su posebni odseci za rad na predmetima pojedinih sudskih odeljenja i to:

odsek sudske pisarnice za istražne predmete “Ki” i krivične predmete “K”, “Kri”, “Kr”, “Kp”, “Kv” i “Ik”.
odsek sudske pisarnice za parnične predmete “P”, sporove iz radnih odnosa “P-1” i predmete platnih naloga “Pl”
odsek sudske pisarnice za vanparnične predmete “R” i ostavinske “O” predmete
odsek sudske pisarnice za izvršne “I” predmete
odsek prijema pismena
odsek overe
arhiva

Rad sa strankama pisarnica je od 08:00 do 14:00 časova.

OVERA

Pisarnica overe se nalazi u prizemlju zgrade, kancelarija br. 05, rad sa strankama je od 08:00 do 14:00 časova. Na šalterima overe, uz lično prisustvo, ličnu kartu i plaćenu sudsku…

Continue ReadingOVERA

EKSPEDICIJA POŠTE

Pisarnica ekspedicije pošte se nalazi na drugom međuspratu zgrade, kancelarija br. 102. Pisarnica Ime i prezime zaposlenog lica Poslovi Kancelarija Centrala Lokal Ekspedicije pošte Ivica Roksandić ekspedicija pismena 102 012/544-090…

Continue ReadingEKSPEDICIJA POŠTE

ETAŽNA SVOJINA, ARHIVA

Pisarnica etažne svojine se nalazi na prvom međuspratu zgrade, kancelarija br. 4. Pisarnica Ime i prezime zaposlenog lica Poslovi Kancelarija Centrala Lokal Etažne knjige Milica Jovanović referent 4 012/544-090 012/544-091…

Continue ReadingETAŽNA SVOJINA, ARHIVA

ZEMLJIŠNA KNJIGA

Pisarnica zemljišne knjige se nalazi u prizemlju zgrade, kancelarija br. 02, rad sa strankama je od 08:00 do 14:00 časova. Pisarnica Ime i prezime zaposlenog lica Poslovi Kancelarija Centrala Lokal…

Continue ReadingZEMLJIŠNA KNJIGA

PRIJEM

Pisarnica prijema se nalazi u prizemlju zgrade, kancelarija br. 06, rad sa strankama je od 08:00 do 14:00 časova. Na šalteru za prijem možete predati tužbu, odgovor na tužbu, žalbu,…

Continue ReadingPRIJEM

ISTRAŽNA

Centrala: Lokal: 012/544/090 012/544/091 103 Zapisničari Vesna Ratković Olivera Nešić Suzana Jovanović Istražna pisarnica se nalazi na prvom međuspratu sudske zgrade, kancelarija br. 3. Nakon saslušanja, u istražnoj pisarnici Osnovnog…

Continue ReadingISTRAŽNA

IZVRŠNA

Centrala: Lokal: 012/544/090 012/544/091 121 124 Šef izvršne pisarnice Vesna Jovanović Evidentičar Slobodanka Ilić Sudski izvršitelji (gradski) Predrag Cakić Radiša Dimitrijević David Milenković Sudski izvršitelji (seoski) Nenad Šobotović Nenad Branković…

Continue ReadingIZVRŠNA

VANPARNIČNA

Centrala: Lokal: 012/544/090 012/544/091 130 Šef vanparnične pisarnice Siniša Perić Zamenik i evidentičar po upisnicima "O", "R" Snežana Đorđević Vanparnična pisarnica se nalazi u prizemlju zgrade, kancelarija br. 03. U…

Continue ReadingVANPARNIČNA

PARNIČNA

Centrala: Lokal: 012/544/090 012/544/091 združenje 185 evidencija 135 upisnik 129 Šef parnične pisarnice Tanja Momiroska Evidentičar Tatjana Sedlić Evidentičar Mirjana Živadinović Združenje pošte i iznošenje predmeta sudijama Danijela Stepanović Postupanje…

Continue ReadingPARNIČNA

KRIVIČNA

Centrala: Lokal: 012/544/090 012/544/091 134 Šef krivične pisarnice Mirko Mandić Zamenik i upisničar Ljiljana Janković Nadzorni sudija Nenad Tadić Krivična pisarnica se nalazi u prizemlju zgrade, kancelarija br. 07. U…

Continue ReadingKRIVIČNA