Адвокатска тарифа

Адвокатску тарифу која је на снази од 1. јануара 2013. године можете преузети одавде. У наставку следи целокупан текст Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката која је…

Continue ReadingАдвокатска тарифа

Судски вештаци

  Решење о именовању судских вештака Решење је објављено у "Службеном гласнику РС", бр. 50/2011 од 8.7.2011. године и 56/2011. 18. ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ Економско-финансијска Ђорђевић-Урошевић (Драгутин) Верица Дипломирани…

Continue ReadingСудски вештаци

Информације од јавног значаја

ИНФОРМАЦИЈE ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА "Службени гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007 - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти,…

Continue ReadingИнформације од јавног значаја

Медијација

ШТА ЈE МEДИЈАЦИЈА?Посредовање је сваки поступак, без обзира на његов назив, у којем стране желе да спорни однос реше мирним путем уз помоћ једног или више посредника - медијатора који…

Continue ReadingМедијација