Адвокатска тарифа

Адвокатску тарифу која је на снази од 1. јануара 2013. године можете преузети одавде. У наставку следи целокупан текст Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката која је…

Continue Reading Адвокатска тарифа

Судски вештаци

  Решење о именовању судских вештака Решење је објављено у "Службеном гласнику РС", бр. 50/2011 од 8.7.2011. године и 56/2011. 18. ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ Економско-финансијска Ђорђевић-Урошевић (Драгутин) Верица Дипломирани…

Continue Reading Судски вештаци

Информације од јавног значаја

ИНФОРМАЦИЈE ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА "Службени гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007 - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти,…

Continue Reading Информације од јавног значаја

Притужба на рад суда

Притужба се подноси када странка има примедбе на рад судија, службеника у суду, суда као целине, уколико сматра да се поступак одуговлачи, да се спроводи неправилно, да се утиче на…

Continue Reading Притужба на рад суда

Медијација

ШТА ЈE МEДИЈАЦИЈА?Посредовање је сваки поступак, без обзира на његов назив, у којем стране желе да спорни однос реше мирним путем уз помоћ једног или више посредника - медијатора који…

Continue Reading Медијација