Advokatska tarifa

Advokatsku tarifu koja je na snazi od 1. januara 2013. godine možete preuzeti odavde. U nastavku sledi celokupan tekst Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata koja je…

Continue ReadingAdvokatska tarifa

Sudski veštaci

  Rešenje o imenovanju sudskih veštaka Rešenje je objavljeno u "Službenom glasniku RS", br. 50/2011 od 8.7.2011. godine i 56/2011. 18. VIŠI SUD U POŽAREVCU Ekonomsko-finansijska Đorđević-Urošević (Dragutin) Verica Diplomirani…

Continue ReadingSudski veštaci

Medijacija

ŠTA JE MEDIJACIJA?Posredovanje je svaki postupak, bez obzira na njegov naziv, u kojem strane žele da sporni odnos reše mirnim putem uz pomoć jednog ili više posrednika - medijatora koji…

Continue ReadingMedijacija