EТАЖНА СВОЈИНА, АРХИВА

Писарница етажне својине се налази на првом међуспрату зграде, канцеларија бр. 4. Писарница Име и презиме запосленог лица Послови Канцеларија Централа Локал Eтажне књиге Милица Јовановић референт 4 012/544-090 012/544-091 189 Бисерка Гроздановић уписничар Писарница архивирања писмена се налази у приземљу зграде, канцеларија бр. 07. Писарница Име и презиме запосленог лица Послови Канцеларија Централа Локал Архивирања писмена Биљана Андрејић архивирање писмена 07 012/544-090 012/544-091 116 Снежана Ђорђевић заменик