Годишњи распоред послова за 2013. годину – пречишћен текст

Годишњи распоред послова Основног суда у Пожаревцу за 2013. годину, и то пречишћен текст са последњим изменама од 27.11.2013. године, можете преузети из секције “Интерни акти”.