Godišnji raspored poslova za 2014. god.

Godišnji raspored poslova Osnovnog suda u Požarevcu za 2014. godinu, i to prečišćen tekst sa poslednjim izmenama od 23.1.2014. godine, možete preuzeti iz sekcije “Interni akti”.